TUTKIMUS

Tutkimustyö School Dayssa

TUTKIMUSTYÖ SCHOOL DAYSSA

School Day tekee tutkimusta yhdessä suomalaisten yliopistojen, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää palveluumme sisältöä, joka toteuttaa suomalaista pedagogiikkaa ja hyvinvointia. Kehitämme myös automaatiota ja tekoälyä.

Sisältötutkimus  

School Dayn palvelun sisältöä kehitetään koko ajan yhdessä tutkijoiden kanssa. Tutkimme minkälaisia kouluyhteisön hyvinvointiin tai oppimiseen liittyviä ilmiöitä tapahtuu, ja miten niitä voisi havaita päivittäisillä kyselyillä. Ilmiöt voivat olla positiivisia, neutraaleita tai negatiivisia. Positiivisia ilmiöitä voidaan tukea vaikkapa tsemppiviesteillä. Negatiivisiin ilmiöihin puuttuminen on hankalampaa, mutta tietysti tärkeää. Suomi on onneksi hyvinvoinnin ja pedagogisen tutkimuksen kärkimaa, joten osaamista siihen löytyy läheltä.

Uusia tietolähteitä

School Dayn tärkein tietolähde, joka kertoo kouluyhteisön hyvinvoinnista ja muista ilmiöistä on sovellus, joka kysyy oppilaiden ja opettajien mielipiteitä eri kysymyksiin. Yhdessä kumppaniemme kanssa kehitämme ratkaisuita, joilla muitakin tietolähteitä koulun hyvinvoinnista voidaan ottaa huomioon. Esimerkiksi ilmanlaatua, melua tai valaistusta luokassa voidaan nykyään seurata sensoreilla. Tutkimme myös yliopistojen kanssa, miten eri biosignaalit vertautuvat muuhun hyvinvointidataan. Hyvinvointidataa voidaan verrata myös perinteisempään koulutietoon, kuten poissaoloihin, tuntimerkintöihin ja arvosanoihin.

Tehokasta tiedon käsittelyä

Dataa kertyy nykyään runsaasti ja meidän ajatuksenamme on, että kaikki mahdollinen data pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Varsinkin, jos data voi jotain kertoa siitä, miten kouluyhteisössä menee. Tiedon käsittelyn ja laskennan tehokkuus on tärkeää, jotta se saadaan nopeasti käyttäjien nähtäville. Pyrimme hyödyntämään pilviarkkitehtuuria mahdollisimman tehokkaasti ja tutkimme, miten saisimme siitä ja sen uusista piirteistä kaiken irti.

Tekoäly päätöksenteon tukena

Tekoäly ei tule koskaan korvaamaan opettajan tai rehtorin läsnäoloa kouluyhteisössä, mutta uskomme, että tietyt tylsät ja rutiininomaiset työt voidaan antaa tekoälyn hoidettaviksi. Silloin opettajalle ja rehtorille voidaan automaattisesti antaa laadukasta tietoa, mutta heille itselleen jää enemmän aikaa olla oppilaiden kanssa. Suurista datamassoista ihmisen on joskus vaikea tehdä tarkkoja havaintoja, mutta School Dayn kehittämä tekoäly nostaa esille niitä ilmiöitä, mitkä juuri sillä hetkellä on tärkeä havaita.