RATKAISUN OSAT

School Day auttaa kaikkia koulussa toimivia
voimaan hyvin ja hyödyntämään täysin oman potentiaalinsa.

Sovellus

This image for Image Layouts addon

KYSYMYKSET

Oppilaat, opiskelijat ja opettajat saavat äänensä kuuluviin hyvinvointiin liittyvissä asioissa vastaamalla päivittäin erilaisiin hyvinvointikysymyksiin.

Kysymykset perustuvat pitkäaikaiseen suomalaiseen kouluhyvinvoinnin tutkimukseen ja kattavat kokonaisvaltaisesti kouluhyvinvoinnin eri osa-alueet.

Tutkimukseen perustuvat kysymykset luovat palvelun pohjan, mutta oppilaitokset voivat laajentaa sisältöä myös omilla kysymyksillään.

This image for Image Layouts addon

SCORE

Score tuo pelillisyyttä sovellukseen. Käyttämällä sovellusta kerrytät pisteitä luokallesi ja itsellesi.

Pisteitä kertyy esimerkiksi hyvinvointikysymyksiin vastaamisesta ja kanavalla olevien viestien lukemisesta.

Pisteiden kerääminen kannustaa hyvinvointisovelluksen käyttöön, ja lisäten samalla ryhmän yhteenkuuluvuutta.

Sovelluksessa on käyttäjille päiväkohtainen maksimipistemäärä, jotta pisteiden kerääminen ei muodostu itse tarkoitukseksi.

This image for Image Layouts addon

ILMOITUKSET

Sovelluksen ilmoitukset tukevat käytettävyyttä ja muistuttavat vastaamattomista kysymyksistä ja lukemattomista viesteistä. Näin kysymyksiin saadaan tasaisesti vastauksia ja henkilökunnan lähettämät viestit ja tiedotteet saavuttavat vastaanottajan.

Käyttäjä voi määritellä ilmoitusasetukset itse, jotta jokainen löytää oman käyttäjäystävällisen tavan hyödyntää sovellusta.

This image for Image Layouts addon

KANAVA

Hyvinvointiin liittyvät kouluyhteisön tiedotteet ja uutiset löydät täältä!

Koulut voivat lisätä kanavalle omia, hyvinvointiaiheisia juttujaan. Kanava tukee ja kasvattaa yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä koko kouluyhteisössä.

Käyttäjät näkevät kanavalta myös vastausten yhteenvedot ja muut hyvinvointimittarit.

This image for Image Layouts addon

KIRJAUTUMINEN

Kirjautuminen sovellukseen onnistuu monella eri tavalla. Tunnukset voidaan luoda palvelua varten. Toinen vaihtoehto on hyödyntää jo olemassa olevia tunnuksia kuten O365 -tunnuksia tai muita vastaavia.

Käyttäjät voivat myös palveluun kirjauduttuaan asettaa itselleen helposti muistettavan PIN -koodin, jolla sovellukseen kirjautuminen on nopeaa. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, jos palvelua käytetään yhteiskäyttölaitteilla.

Image

Analytiikka

This image for Image Layouts addon

TRENDIT

Kun tiedot on esitetty selkeästi, erilaiset trendit ovat helposti nähtävissä. Säännölliset yhteenvedot osoittavat, miten hyvinvoinnin avainluvut tai koulun muut merkitsevät luvut kehittyvät.

This image for Image Layouts addon

ENNUSTETTAVUUS

Kun data on selkeästi visualisoituna ja aina saatavilla, voidaan historian perusteella luoda myös ennustettavuutta. Ennustettavuus luo uskottavan pohjan tiedolla johtamiselle ja antaa paremmat edellytykset päätöksentekoon.

This image for Image Layouts addon

TEKOÄLY

School Day kehittää jatkuvasti tekoälyä hyvinvointidatan tulkitsemiseksi. Tekoälyn avulla dataa voidaan käsitellä nopeammin ja tarkemmin hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden tunnistamiseksi. 

Näkyvyys

 

Opettajan työkalu
Hitaat ilmiöt
Monimuuttujaiset ilmiöt
Parempi visualisaatio
Enemmän dataa

Päätöksenteon tuki


Tunnettujen ilmiöiden löytäminen
Uusien ilmiöiden löytäminen
Ratkaisumallit ja -ehdotukset
Vaikuttavuuden seuranta
Päätöksen teon eri tasot

Tekoäly

Automaatio


Ajan säästäminen
Tiedon käsittelyn nopeus
Tiedon käsittelyn kapasiteetti
Automaattinen "raportointi"
Mukautuminen ympäristöön

Interaktio


Kannustava palaute
Oppilaiden mielipide esiin
Vaikeat asiat esiin
Yhteisöllisyys
Henkilökohtaisuus

This image for Image Layouts addon

ILMIÖT

Kouluhyvinvointia on tutkittu Suomessa jo useita vuosia. Tutkimusten perusteella tunnetaan jo useita datan avulla löydettävissä olevia ilmiöitä, kuten kouluinto tai väsymys. Näitä ilmiöitä voidaan katsoa myös eräänlaisina koulun avainmittareina. Samalla kun tuomme tunnettuja ilmiöitä esiin, teemme yhteistyötä tutkijoiden kanssa uusien ilmiöiden löytämiseksi.

REST

HEALTH

SOCIAL

MOTIVATION

This image for Image Layouts addon

VARHAINEN PUUTTUMINEN

Mitä jos ongelmakohtiin olisi mahdollista puuttua aiemmin? Kun hyvinvointiin liittyvää dataa on saatavilla jatkuvasti, avautuu myös yksittäisten hetkien tutkimiseen uudenlaisia mahdollisuuksia. Varhaisempi puuttumiseen on helpompaa ja tehokkaampaa.

Hallinta

This image for Image Layouts addon

SELAINPOHJAINEN HALLINNOINTI

Palvelun hallinnointi tapahtuu helposti selaimella. Täällä hallinnoit kaikkia palvelun tärkeimpiä piirteitä, kuten kyselyiden aikatauluja, viestintää ja käyttäjätunnuksia.

This image for Image Layouts addon

AD-INTEGROINTI

Palvelun autentikoinnissa voidaan käyttää myös asiakkaan keskitettyä tunnustenhallintaa, jolloin autentikointi palveluun voidaan tehdä samoilla tunnuksilla kuin muissakin koulun palveluissa.

This image for Image Layouts addon

KÄYTTÄJÄHALLINTA

Käyttäjien hallinta on yksinkertaista – tuot vain palveluun halutut käyttäjät ja määrität tarvittaville henkilöille lisäoikeudet esimerkiksi viestien hallintaan.

Image

Koulutieto

This image for Image Layouts addon

TIEDÄTKÖ, MITÄ TIETOJÄRJESTELMÄNNE TIETÄVÄT?

Koulunkäynnistä kertyy koulun tietojärjestelmiin vuosittain valtava määrä dataa. Suuri osa tästä tiedosta jää käyttämättä kehitystyössä, mikäli tietojen kokoaminen ja raportointi on hankalaa.

School Day tarjoaa ajantasaisen, visuaalisen ja helppokäyttöisen ratkaisun koulun tärkeimpien tietojen seuraamiseen ja analysointiin.

This image for Image Layouts addon

MITEN TUOTAMME LISÄARVOA?

Ratkaisumme hakee tarvitsemansa tiedot koulutietojärjestelmästä päivittäin. Näin tuoreimmat tiedot ovat käytettävissä, milloin vain.

School Day tarjoaa tehokkaan arkipäivän työkalun niin sivistystoimenjohtajalle, opetuksen kehittäjille kuin rehtoreille, opinto-ohjaajille kuin koulutuspäälliköillekin. Voit käyttää palvelumme tuottamaa tietoa kokouksissa, opettajien tiimipalavereissa, opetuksen kehittämisessä, tilastoinnissa, rahoituksen seuraamisessa tai vaikkapa vanhempainilloissa.

Palvelu on helppokäyttöinen ja se toimii lähes kaikilla laitteilla. Tietoja voi tarvittaessa siirtää tietoja esimerkiksi Exceliin.

Tietoja voidaan tutkia kunta-/oppilaitos- tai yksittäiseen opiskelijan tasolla – vapaalla aikarajauksella.

This image for Image Layouts addon

OLENNAISET SISÄLLÖT KOULUTUSMUODOITTAIN

Tiedämme, että suomalainen koulutusjärjestelmä on laadukas, monipuolinen ja yksilöllinen. Samaan pyrimme myös palvelussamme. Olemme muokanneet palvelustamme omat versionsa perusopetukseen ja toiselle asteelle.

Perusopetuksessa keskitymme esimerkiksi oppilasmäärien, tuntimerkintöjen ja oppimisen tuen seuraamiseen.

Lukioissa taas seurataan enemmän opiskelijoiden etenemisvauhtia ja arvosanoja.

Ammatillisen koulutuksen puolella työkalumme antaa tietoa esimerkiksi perus- ja suoritusrahoituksesta tai läpäisyajoista ja keskeytyksistä. 

This image for Image Layouts addon

MITÄ KOULUTIEDON VISUALISOINTI ON?

School Dayn Juha kävi juttelemassa Visman Vesa Perkiön kanssa aiheesta. Katso videolta miten se toimii ja mitä etuja siitä saat!

Haluatko nähdä enemmän?

Voit nyt varata ilmaisen online-demon! Valitse itsellesi sopivin aika kalenterista niin jutellaan lisää!