RATKAISUN OSAT

-School Day hyvinvointisovellus auttaa kaikkia koulussa toimivia
voimaan hyvin ja hyödyntämään täysin oman potentiaalinsa.

Sovellus

This image for Image Layouts addon

KYSYMYKSET

Päivittäin vastattavat hyvinvointikysymykset antavat oppilaille, opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kysymykset perustuvat pitkäaikaiseen suomalaiseen kouluhyvinvoinnin tutkimukseen ja kattavat kokonaisvaltaisesti kouluhyvinvoinnin eri osa-alueet.

Palvelun pohjana on tutkimukseen perustuvat kysymykset, mutta oppilaitokset voivat rikastaa sisältöä myös omilla kyselyillä.

This image for Image Layouts addon

CHAT

urvallinen ja monipuolinen tapa viestiä!

Jokaisessa keskusteluryhmässä on vähintään yksi henkilökunnan jäsen, mikä tekee Chatista koulun oman ja turvallisen työkalun viestintään. Chat toimii vain School Day sovelluksen käyttäjille, joten ulkopuolisilla ei ole pääsyä viestiketjuihin. Henkilökunnan jäsenten ei halutessaan tarvitse aktiivisesti olla keskusteluissa mukana, mutta keskusteluhistoriaan pääsee aina tarvittaessa palaamaan.

Viestiketjuista tallentuvan tiedon omistaa palvelun tilaaja eli esimerkiksi kunta tai koulu, joten luokan viestiketjut ovat palvelun tilaajan hallinnassa.

Opettajat voivat lisätä keskusteluryhmiä joustavasti esimerkiksi omalle luokalle tai mille tahansa oppilaista ja/tai henkilökunnasta koostuville ryhmille.

Keskusteluryhmissä voi tekstin lisäksi jakaa kuvia, videoita ja muuta mediaa.

School Day Chat on koulun virallinen ja valvottu viestintäväline, jolla voidaan arjen helpottamisen lisäksi kasvattaa luokan yhteishenkeä.

This image for Image Layouts addon

ILMOITUKSET

School Day Score tuo pelillisyyttä sovellukseen. Käyttämällä sovellusta kerrytät pisteitä luokalle ja itselle.

Pisteitä kertyy esimerkiksi hyvinvointikysymyksiin vastaamisesta ja kanavalla olevien viestien lukemisesta. Pisteiden kerääminen kannustaa hyvinvointisovelluksen käyttöön lisäten näin ryhmän yhteenkuuluvuutta.

Sovelluksessa on päiväkohtainen maksimipistemäärä, jonka käyttäjä voi kerätä, jotta pisteiden kerääminen ei muodostu itse tarkoitukseksi.

This image for Image Layouts addon

KANAVA

Hyvinvointiin liittyvät kouluyhteisön tiedotteet ja uutiset löydät täältä!

Koulut voivat lisätä omia hyvinvointiin liittyviä asioita kanavalle. Kanava tukee ja kasvattaa yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä koko kouluyhteisössä.

Käyttäjät näkevät kanavalta myös vastausten yhteenvedot ja muut hyvinvointimittarit.

This image for Image Layouts addon

SCORE

Hyvinvointiin liittyvät kouluyhteisön tiedotteet ja uutiset löydät täältä!

Koulut voivat lisätä omia hyvinvointiin liittyviä asioita kanavalle. Kanava tukee ja kasvattaa yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä koko kouluyhteisössä.

Käyttäjät näkevät kanavalta myös vastausten yhteenvedot ja muut hyvinvointimittarit.

This image for Image Layouts addon

KIRJAUTUMINEN

Kirjautuminen sovellukseen onnistuu monella eri tavalla. Tunnukset voidaan luoda palvelua varten tai käyttäjien tunnistamisessa voidaan käyttää jo olemassa olevia tunnuksia kuten O365 -tunnuksia tai muita vastaavia.

Käyttäjät voivat myös palveluun kirjauduttuaan asettaa itselleen helposti muistettavan PIN -koodin, jolla sovellukseen kirjautuminen on nopeaa. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, jos palvelua käytetään yhteiskäyttölaitteilla.

Image

Analytiikka

This image for Image Layouts addon

TRENDIT

Tietojen ollessa selkeästi esillä, erilaiset trendit ovat helposti nähtävissä. Näe selkeästi, miten hyvinvoinnin avainluvut tai koulun muut merkitsevät luvut kehittyvät.

This image for Image Layouts addon

ENNUSTETTAVUUS

Kun data on selkeästi visualisoituna ja aina saatavilla, voidaan historian perusteella luoda myös ennustettavuutta. Ennustettavuus luo selkeän pohjan tiedolla johtamiselle ja antaa paremman pohjan päätöksille.

This image for Image Layouts addon

TEKOÄLY

School Day kehittää jatkuvasti analytiikan taustalla tekoälyä tulkitsemaan hyvinvointidataa. Tekoälyratkaisun avulla pystytään kerätty datamäärä käsittelemään nopeammin ja tarkemmin, sekä tarjoamaan käyttäjälle merkitsevät löydökset.

Näkyvyys

Opettajan työkalu
Hitaat ilmiöt
Monimuuttujaiset ilmiöt
Parempi visualisaatio
Enemmän dataa

Päätöksenteon tuki

Tunnettujen ilmiöiden löytäminen
Uusien ilmiöiden löytäminen
Ratkaisumallit ja -ehdotukset
Vaikuttavuuden seuranta
Päätöksen teon eri tasot

Tekoäly

Automaatio

Ajan säästäminen
Tiedon käsittelyn nopeus
Tiedon käsittelyn kapasiteetti
Automattinen "raportointi"
Mukautuminen ympäristöön

Interaktio

Kannustava palaute
Oppilaiden mielipide esiin
Vaikeat asiat esiin
Yhteisöllisyys
Henkilökohtaisuus

This image for Image Layouts addon

ILMIÖT

Kouluhyvinvointia on tutkittu Suomessa jo useita vuosia, ja näiden tutkimusten perusteella tunnetaan jo useita ilmiöitä, mitä datasta voi löytyä, kuten kouluinto tai väsymys. Näitä ilmiöitä voidaan samalla katsoa myös eräänlaisina koulun avainmittareina. Samalla kun tuomme jo tunnetut ilmiöt esiin, teemme yhteistyötä tutkijoiden kanssa uusien ilmiöiden löytämiseksi.

REST

HEALTH

SOCIAL

MOTIVATION

This image for Image Layouts addon

VARHAINEN PUUTTUMINEN

Mitä jos pystyisit puuttumaan nouseviin ilmiöihin aiemmin? Kun hyvinvointiin liittyvää dataa on saatavilla jatkuvasti, muuttuu myös yksittäisten hetkien tutkiminen jatkuvaksi mahdollisuudeksi. Mahdollisuus varhaisempaan puuttumiseen on helpompaa ja tehokkaampaa.

Hallinta

This image for Image Layouts addon

SELAINPOHJAINEN HALLINNOINTI

Palvelun hallinnointi tapahtuu helposti selaimella. Täällä hallinnoit kaikki palvelun tärkeimmät piirteet, kuten kyselyiden aikataulut, viestinnän ja käyttäjätunnukset.

This image for Image Layouts addon

AD-INTEGROINTI

Palvelun autentikoinnissa voidaan käyttää myös asiakkaan keskitettyä tunnustenhallintaa, jolloin autentikointi palveluun voidaan tehdä samoilla tunnuksilla kuin muissakin koulun palveluissa.

This image for Image Layouts addon

KÄYTTÄJÄHALLINTA

Käyttäjien hallinta on selkeää – tuot vain palveluun halutut käyttäjät ja määrität tarvittaville henkilöille lisäoikeudet esim. viestien hallintaan.

Image

Koulutieto

This image for Image Layouts addon

TIEDÄTKÖ, MITÄ TIETOJÄRJESTELMÄNNE TIETÄVÄT?

Koulunkäynnistä kertyy koulun tietojärjestelmiin vuosittain valtava määrä dataa. Suuri osa tästä tiedosta jää käyttämättä kehitystyössä, mikäli tietojen kokoaminen ja raportointi on hankalaa.

School Day tarjoaa ajantasaisen, visuaalisen ja helppokäyttöisen ratkaisun koulun tärkeimpien tietojen seuraamiseen ja analysointiin.

This image for Image Layouts addon

MITEN TUOTAMME LISÄARVOA?

Ratkaisumme hakee tarvitsemansa tiedot koulutietojärjestelmästä päivittäin. Näin käytössäsi on tuoreimmat tiedot, milloin vain.

School Day tarjoaa tehokkaan arkipäivän työkalun niin sivistystoimenjohtajalle, opetuksen kehittäjille kuin rehtoreille, opinto-ohjaajille kuin koulutuspäälliköillekin. Voit käyttää palvelumme tuottamaa tietoa kokouksissa, opettajien tiimipalavereissa, opetuksen kehittämisessä, tilastoinnissa, rahoituksen seuraamisessa tai vaikkapa vanhempainilloissa.

Palvelu on helppokäyttöinen ja se toimii lähes kaikilla laitteilla. Voit myös tarvittaessa siirtää tietoja esim. Exceliin.

Voit tutkia tietoja kunta- tai oppilaitostasolta aina yksittäiseen oppilaaseen/opiskelijaan asti – vapaalla aikarajauksella

This image for Image Layouts addon

OLENNAISET SISÄLLÖT KOULUTUSMUODOITTAIN

Tiedämme, että suomalainen koulutusjärjestelmä on laadukas, monipuolinen ja yksilöllinen. Tähän pyrimme myös palvelussamme. Olemme muokanneet omat versiot perusopetukseen ja toiselle asteelle.

Perusopetuksessa keskitymme esimerkiksi oppilasmäärien, tuntimerkintöjen ja oppimisen tuen seuraamiseen.

Lukioissa taas on tärkeää seurata opiskelijoiden etenemisvauhtia ja arvosanoja.

Ammatillisen koulutuksen puolella työkalumme antaa tietoa esimerkiksi perus- ja suoritusrahoituksen tai läpäisyaikojen ja keskeytysten seuraamiseen.

This image for Image Layouts addon

TIETOLÄHTEIDEN YHDISTÄMINEN

Mikäli käytätte Wellbeing-ratkaisuamme, näet sekä koulu- että hyvinvointitiedon samassa työkalussa.

Haluatko nähdä enemmän?

Voit nyt varata ilmaisen online-demon! Valitse itsellesi sopivin aika kalenterista niin jutellaan lisää!