HYVINVOINTI JA PEDAGOGIA

-School Day on kouluhyvinvoinnin ja tekoälyn asiantuntijayritys.

Hyvinvointi ja pedagogia

Hyvinvointi ja tutkimus

Hyvä kouluhyvinvointi johtaa tutkitusti parempaan opiskelumotivaatioon sekä parempiin oppimistuloksiin.

School Dayn kouluhyvinvointimalli perustuu vahvaan tutkimukseen ja empiriaan. Mallimme keskittyy koulunkäynnin ja opiskelun kontekstissa esiintyviin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Pääkategorioina ovat olosuhteet, sosiaaliset suhteet, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä terveydentila. *  ​

Teemme jatkuvaa tutkimusyhteistyötä johtavien suomalaisten sekä kansainvälisten yliopistojen ja tutkijoiden kanssa. Hyvinvointitutkimus ulottuu kaikkeen tekemiseemme ja suhtaudumme asiaan ylpeydellä sekä jatkuvalla uteliaisuudella.

Pedagogia

Yhdessä opetusalan johtavien ammattilaisten kanssa olemme luoneet pedagogisen mallin oppilaiden ja opettajien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kattavasta materiaalipankistamme (HUB) löydät valmiita paketteja erilaisten ilmiöiden käsittelyyn, hyviä käytäntöjä ja ohjeita kouluille käytännön toteutuksen tueksi. Aineistomme opettavat ja auttavat oppilaita tarkastelemaan hyvinvointia rakentavasti ja oivalluttavasti.

School Dayn pedagoginen kehä

Kysy

Kysymme hyvinvointiin liittyviä asioita, minkä avulla oppilaat saavat äänensä kuuluville tasa-arvoisesti ja turvallisessa ympäristössä.

Kysymykset luovat turvallisen kanavan, jossa keskustelu hyvinvoinnista, huolista ja onnistumisista tulee näkyväksi osaksi koulun arkipäivää.

Kerro

Tunteiden ja mielipiteiden jakaminen toisten kanssa on tärkeä taito oppia, mutta liian harvoin opetettu. 

Jakamisen taitoa varten School Day tarjoaa kanavan säännölliseen keskusteluun kouluhyvinvoinnista. Samalla oppilaat voivat ilmaista huoliaan, niin halutessaan.

Oppilaiden ääni kasvattaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla ryhmän, luokan ja koko kouluyhteisön henki paranee.

Kuuntele

Oppilaiden ääntä tulee myös kuunnella. Ryhmän tai luokan vastausten säännöllinen läpikäynti kehittää empatiakykyä, muiden huomioimista, rakentaa vahvempia sosiaalisia suhteita sekä erilaisuuden käsittelyä.

Kehitä

School Dayn oppilaslähtöinen lähestyminen tarjoaa osallistavan ja ratkaisukeskeisen mallin hyvinvoinnin käsittelyn. Monissa tapauksissa oppilaat keksivät parhaat ratkaisut itse, mutta opettajilla on aina tärkeä valmentajan tai fasilitaattorin rooli kehittämisessä.

Oppilaslähtöiset ratkaisut ja toimenpiteet johtavat tasavertaiseen luokkahuoneeseen antaen jokaiselle oppilaalle uudenlaiset lähtökohdat esimerkiksi erilaisuuden hyväksymiseen ja koulukiusaamisen ehkäisyyn. 

*(Konu A. and Rimpelä M. 2002. Well-being in schools: a conceptual model. 17:1, 79-87. Health Promotion International)