SCHOOL DAY PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT

School Day Helsinki Oy:n (myöhemmin ”School Day”) ylläpitämä palvelu on keskitetysti ylläpidetty verkkopalvelu, jota käytetään joko internet-selaimella tai erillisillä sovelluksilla puhelimessa.

Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten oppilaiden ja opettajien käyttöön, mutta palvelua voivat käyttää myös huoltajat.

Palveluun kuuluu mm. Wellbeing-palvelu sekä Dashboard-ratkaisu. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Palvelun tarjoajan ja Palvelun käyttäjien (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) välistä suhdetta. Oikeudet Palveluun omistaa Palvelun tarjoaja ja Käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun.

Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

TIETOSUOJA

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojaselosteesta, joka Palveluun rekisteröityvän/Palvelua käyttävän Käyttäjän tulee lukea.

REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS

Käyttäjä on voinut saada käyttäjätunnuksen kahdella tapaa, joko:

1. rekisteröitymällä itse Palvelun käyttäjäksi

TAI

2. Palvelun ostanut oppilaitos on rekisteröinyt käyttäjän.

Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen.

Käyttäjän on Palveluun rekisteröityessään sekä Palvelua käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Palvelun tarjoajaa.

Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi oman oppilaitoksensa edustajalle tai Palvelun tarjoajalle.

TIETOJEN SÄILYTYS JA VARMUUSKOPIOINTI

Palvelun käyttäjä voi tallentaa materiaalia Palvelun tarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi Palvelun käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja aineistojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen.

VASTUU PALVELUN KÄYTÖSTÄ JA KÄYTTÄJÄN VÄLITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Palveluun ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville (mm. lataamalla materiaali Palveluun, käyttämällä erilaisia linkitysmenetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla). Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Palveluun toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

  • joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia
  • jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta
  • joka haittaa palvelun toimivuutta
  • joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista.

Palvelua ei saa käyttää kaupallisissa tarkoituksissa.

Jokaisen Palvelun käyttäjän, joka huomaa Palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Palvelua käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle.

OIKEUDET KÄYTTÄJÄN LUOMAAN SISÄLTÖÖN

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palvelun tarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Palvelun tarjoaja tarvitsee Palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti.

Esimerkki: Palveluun lähetetty kuva jaellaan alkuperäisenä tai muokattuna versiona muille Palvelun Käyttäjille kuvalle määritellyn julkisuuden mukaisesti. Kuvan eri versiot voidaan tarvittaessa valmistaa ja jaella kolmannen osapuolen välityspalvelimien kautta esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseksi.

Edelleen Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 (”Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset”) mainittuja oikeuksiaan (mm. poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali Palvelusta).

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

PALVELUN YLLÄPITO JA PÄIVITYKSET

School Day pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun ja Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. School Day ei kuitenkaan anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista.

School Day pyrkii kehittämään Palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluun voidaan tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen ja muuttaminen osittain tai kokonaan ovat School Dayn yksinomaisessa päätäntävallassa.

PALVELUN KÄYTTÖKATKOKSET

School Day ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Palvelun toimintakatkoksista.

KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET

School Daylla on oikeus poistaa Palvelussa oleva tai estää Palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka School Dayn arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Palvelun käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan (esimerkiksi lisäämällä Palveluun käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä Palvelua hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla).

Saatuaan tiedon rikkomuksesta Palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt Palvelun käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Uudenmaan käräjäoikeudessa.

SCHOOL DAY PALVELUIDEN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia School Day Helsinki Oy:n (Myöhemmin ”School Day”) tarjoamia Palveluita.

Käyttämällä Palveluita annat suostumuksesi meille käsitellä henkilötietojasi joko rekisterinpitäjänä tai rekisterinpitäjän lukuun, riippuen Palvelusta. Jos et hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, niin älä asenna tai käytä Palveluitamme.

School Day pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt tähän Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin, dokumentin lopussa löytyvien yhteystietojen avulla.

MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME PALVELUSSA

Käyttäessäsi School Dayn palveluita käsittelemme sinua koskevia tietoja.

Käsittelemämme sinua koskevat tiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, laitetunnus, IP-osoite, käyttäjätunnukset ja salasanat.

Palveluja käyttäessäsi tallennamme myös Palvelun käytöstä muodostuvia tietoja, kuten kysymysten vastauksia.

ANALYTIIKKA

School Day käyttää tietojasi suorittaakseen kävijäseurantaa ja tiedon analysointia sekä mahdollistaakseen kolmansien osapuolten tarjoaman analytiikan hyödyntämisen. Käytämme analysoitua tietoa tukeaksemme liiketoiminta-analyysien suorittamista ja yleisiä toimintojamme sekä liiketoimintatiedon hallinnoimiseen, tuotekehitykseen, tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen ja sisällön yksilöimiseen. School Day voi myös käyttää kolmansia osapuolia Palveluiden kehittämiseen ja niiden käytön analysoimiseen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

School Day ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA PAIKKANSAPITÄVYYS

School Day säilyttää keräämänsä tiedot rekisterinpitäjän lukuun niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista rekisterinpitäjän kanssa tehdyn Sopimuksen perusteella, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen School Day poistaa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat tiedot, lukuunottamatta Palvelun käytöstä muodostunutta ei-henkilökohtaista ja/tai anonymisoitua dataa. School Day ei voi oma-aloitteisesti varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyttä, vaan ne on saatu rekisterinpitäjältä.

School Day voi käyttää Palvelun käytöstä muodostunutta ei-henkilökohtaista ja/tai anonymisoitua tietoa kehittämistoimissaan myös käyttäjän henkilökohtaisten tietojen poistamisen jälkeen.

Osaa tiedoista saatetaan säilyttää tätä pidemmän ajan, jos tietojen säilyttäminen on tarpeellista erimielisyyksien ratkaisemiseksi, School Dayn tekemien Sopimusten toimeenpanemiseksi taikka tietoturvallisuuteen, tiedon eheyteen ja Palveluiden toimintaan liittyvien teknisten ja oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi.

TIETOTURVA

School Day soveltaa alalla yleisesti noudatettavia standardeja ja pitää yllä tarkoituksenmukaisia turvatoimia varmistaakseen hallussaan olevan informaation turvallisuuden, loukkaamattomuuden ja yksityisyyden.

MUUTA

Kaikesta tiedosta, jonka luovutat Palvelun julkisilla kanavilla tai näitä vastaavilla foorumeilla, tulee julkista tietoa, jonka osalta ei voi edellyttää yksityisyyttä tai luottamuksellisuutta.

ERITYINEN HUOMAUTUS KOSKIEN LASTEN YKSITYISYYTTÄ

School Dayn palvelut on suunnattu koulumaailman käyttäjille, jossa suuri osa käyttäjistä on lapsia. School Day ymmärtää, että on tarpeellista tarjota erityistä suojaa käyttäjille, jotka ovat lapsia. Tästä syystä kiinnitämme erityistä huomiota Palvelussa olevien tietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Jos sinulla on kysymyksiä lasten yksityisyyteen liittyvistä käytännöistä, voit halutessasi olla yhteydessä meihin:

School Day Helsinki Oy
c/o MOW Mothership Of Work
Pieni Roobertinkatu 9
00130 Helsinki

TIETOSUOJAVASTAAVA:

Juha Engman, puh. +358 44 753 2990, info@schoolday.fi

LISÄTIETOJA

Tähän Tietosuojaselosteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

School Day pyrkii mahdollistamaan hallussaan olevien henkilötietojen tarkistamisen, päivittämisen ja korjaamisen.

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja sinusta on talletettu, sinun on esitettävä School Daylle tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä tiedot, joiden perusteella rekisterinpitäjä voi varmistua henkilöllisyydestäsi tarkastusoikeuden toteuttamisen yhteydessä.